Tác Giả

divider
E-Mail Me

 

 

  

 


 Trang Nhạc Lê Mạnh Trùy    

Ca Khúc Mi   

Thêm Một Lần     Thơ Kim Thành   Ca Sĩ Diệu Hiền  

Người Đă Đi    Thơ Kim Thành   nhạc ḥa tấu midi

Vần Thơ Em viết    Thơ Kim Thành   nhạc ḥa tấu midi

 


Karaoke Video Trực Tuyến

 

 

 

Ca Khúc Hoàn Tất Thu Âm


CD Đă Phát Hành
- Nghe Nhạc Trực Tuyến

 * Hồng Đức Dấu Yêu

* Nỗi Nhớ Chưa Xa  

* Yêu Thương  


 

 

DVD Karaoke


DVD Karaoke       Rừng Thu Thay Lá 

DVD Karaoke       Ḍng Sông Trăng

DVD Karaoke         Mộng Ngày Thơ

Bài Viết Thân Hữu

* Tiếng Nhạc Tuyệt Vời

* Thơ Và Nhạc 
   Hoàng Đức Tâm
 Diễn Ngâm
   Thúy Vinh Diễn Ngâm


 
 

 


 


© LMTMusic 2004. "All rights reserved".

 

doteasy.com - free web hosting. Free hosting with no banners.