Chiều Qua Bến Sng 


Nhạc: L Mạnh Try
Thực hiện midi: L Mạnh Try
Lời: Vương Ngọc Long

Nhạc BảnHoa nắng lung linh thướt tha vương ci trn o 
My gi bng khung bến sng đi bờ đ ngang
Bn tay đưa đn n cần
Ln hương tc thơm mi gần
Hong hn, chiều bung xao xuyến ai

Đi mắt thơ ngy vấn vương khung trời thn i 
Chim ht ca vang l hoa chan ha niềm vui
Gặp nhau e ấp đi lời
Trời mưa ướt vai em gầy
Người đi, ngn khơi nhớ thương mong

Trời lng đng m sương
Đồng thơ ngan ngt hương
Đn xưa lưu luyến thương
Nghe bng hong
Tnh ngỡ đ nha phai
Chiều xưa hoa tm bay
Lời dấu yu ban đầu
Sầu mnh mang

Hương phấn mong manh tiếc thương đm di ngơ ngc
Thao thức trăng khuya xt xa cho tnh trn dng 
Lệ sương rơi cnh hoa ngn
Chờ mong thng năm u hoi
Người xa, đn bung khc tưong tư