Tnh Viễn Xứnhạc: L Mạnh Try
thực hiện midi: L Mạnh Try
thơ: Nghĩa-Huế (Texas)

Nhạc Bản 

Lời 1

Cn đu những bụi tuyết,
Lưu luyến mi ma đng,
Mơ mng người thi sĩ,
Se sắt nhớ đm đng.

Xun tươi m nhẹ đến,
Hoa thơm h nụ cho,
L xanh mời nắng ấm,
Chạnh lng nhớ hm nao.

Em đến gi lao xao,
Tc huyền vương sắc o,
Tung tăng bay trong nắng,
Vờn hoa bn m ao.

Yu em di năm thng,
Kỷ niệm vẫn mnh mang,
Lng anh nhiều xao xuyến,
Tim anh bước lang thang.

Nơi đy người xa xứ,
Vui đn cảnh xun mơ,
Hồn thơ dừng phiu bạt,
Khai bt trải lời thơ.Lời 2

Ngy xun ta biệt xứ,
Tha thiết nỗi buồn vương,
Thương về người lữ thứ,
Di mắt kiếm qu hương.

Chơi vơi cuộc tnh đ,
Nng niu đa quỳnh hương,
Nu nhau cng thổn thức,
Quyện nhau nếm yu đương.

Anh nhớ gi ban mai,
Hoa đo ươm mun hướng,
Bn em tan trong nắng,
Tnh ta như khi sương.

Hương xun tnh giăng lối,
Bồi hồi chn ly bi,
Bờ mi nhiều ham muốn,
Tay anh luống chơi vơị

Thương nhau tnh viễn xứ,
Ta cứ đời bn nhau,
Ngy sau đừng lỗi hẹn,
Ve vuốt mảnh tnh trao.

Huế Nghĩa