Đm Vi Diệu

nhạc v midi: L Mạnh Try
thơ: Hải Đ

nhạc bản

Đm lữ thứ soi tm qua nghiệp ảnh 
Hồn phiu du thả mộng trải đồi trăng
Lng uẩn khc một đời chưa gột rửa
Thn phận người tự hỏi biết buồn chăng?

Mi triền min nhn khung trời tuế nguyệt
Tnh hư khng dạo giữa di ngn h
Biết về đu sinh tồn hay hủy diệt
Chốn nhn yn vẫn hiện bng ta b

Sống an vui, u buồn hay mộng, thực 
Giữa lời thơ đan nốt nhạc tượng hnh
Trn đất, nước chan ha cng gi, lửa
Trong tận cng tuyệt lộ ci u minh

Bỗng một đm ta nhn sao bất tận
Dng kinh hoa khai mạch suối trong lng
Hồn tinh khi kht chờ đm vi diệu
Trời Chn Như vang vọng tiếng chung đồng …