Ḍng Sinh Diệt 


nhạc và midi: Lê Mạnh Trùy
thơ: Hải Đà

nhạc bản


Trời không biển mà nghe triều vọng tiếng
Đêm vô thanh sao phổ độ lời kinh
Trong lặng yên chợt nghe rền sấm động
Rừng thanh minh ẩn hiện bóng u minh

Thiên nhiên măi xoay ṿng muôn nghịch lư
Trong Xuân sinh là Thu sát điêu tàn
Sau Hạ trưởng là Đông sầu xơ xác
Vĩnh phúc nào là chốn hẹn nhân gian ?

Ta không đợi nhưng mà sao vẫn đến
Cuộc vui nào mà chẳng có thương đau
Trong hiện hữu phát sinh mầm vô hữu
Sống hôm nay ai biết được ngày sau

Thời gian đến rồi đi như vó ngựa
Trôi theo ḍng sinh diệt tựa cơn mơ
Rồi một sáng xuân tươi ta thức dậy
Khóm mai vàng Tuệ Giác nở chùm thơ….