Spreckelsville, Maui, Hawaii
Thơ : Kim Thnh
Nhạc : L Mạnh Try

Nhạc Bản

Bn con sóng ṽ bờ nìm tuỵt vọng
Là trong ta ṃt cõi nhớ cḥp chùng
Bỉn bao la đ́t trời mng lung quá
Anh v̀ đu có dạo bước qua đy

Cơn gió nhẹ theo my vờn tóc ŕi
Là cơn mưa ḍi mát đ́n v cùng
Ṽ v̀ ta qua từng giờ h́p h́i
Bín ngục tù thành hải đảo hoang vu

Mùa thu đ́n trời ṽn cao vời vợi
Anh, Ph̉ Hà, dòng sng mãi tri xa
Xin chớ phi pha
Hỡi tr̀m lun em nương tựa
Đưa h̀n thơ đ́n ṭn cửa u linh
Xin chớ dại khờ
Hỡi nắng tơ vàng vương cành c̉ thụ
Ngày tháng còn khng đủ đ̉ nng niu

Chìu ṿi quay đi
Hoàng hn chợt đ́n
Th́p thoáng ngọn hải đăng
Ngóng đợi bóng con tàu
Trong tĩnh lặng đìu hiu
Tíng kinh c̀u vọng gọi
Ta gịt mình tự hỏi
Cõi cḥp chùng hay ngõ cụt khng tn

Đm xanh xao bùn lnh đnh b́t ṭn
Đời theo đời ḷn đ̣n kíp phù vn
Ñi khắc khoải xoáy mòn tim nhức nh́i
Ta gục đ̀u m bóng t́i vy quanh ...

Kim Thành
Maui - September 2005


Trang Nhà Kim Thành

Trang Nh L Mạnh Try