Ngày Valentine buồn hiu hắt
Tình xa bay tận cuối chân mây
Anh có biết em đang lệ đổ
Ngồi vỗ về nỗi nhớ khôn nguôi

Tuổi đời nặng hai vai hoang phế
Ngày âm u ru mãi cung buồn
Thân cúi xuống trên cô đơn lạnh
Chiếc lá khô rơi chạnh hồn đau

Màu thời gian xanh xao tàn úa
Tiếng chuông buồn réo gọi âm xa
Tim thức giấc hay tim đã chết ?
Giữa khô cằn sỏi đá trơ trơ

Dòng thơ cũ sao người lỗi hẹn
Đoạn đành nào ôm lấy quạnh hiu
Để những chiều mưa mù giăng kín
Ngóng trông ai héo cả đợi chờ

Ngày xưa ấy tình ngỡ là mơ
Bởi đẹp tựa vần thơ thiên cổ
Giờ trăng đổ chênh vênh góc phố
Em đi về ướt đẫm bơ vơ

Hỡi con sóng bên bờ Đại Hải
Cuốn đi đâu để lại mù khơi
Cho dấu yêu dài theo năm tháng
Phím nhạc sầu rớt xuống chơi vơi …

Kim Thành
Valentine 2006
  Trang Nhà Kim Thành
Trang Nhà Lê Mạnh Trùy