Ly Rượu Tn Hn

nhạc L Mạnh Try
lời Vương Ngọc Long
ca sĩ Mai Thảo
 Ngy vui, vui mừng du thảo bn rễ ngoan
Chim trời ca vang khc n tnh
Hoa thắm tươi ngt hồng
Bao bn tay cng nng ly chc Tn Hn
Đi tnh nhn ước hẹn một đời trung trinh

 

Nguyện sống cho đến bạc đầu
Yu nhau tha thiết mun đời
Trn đầy bao ước vọng
Tươi cười cng trao nhau nhẫn tn hn
Chờ mong đắp xy mộng hồng
Cuộc đời đầy ơn phước
 

 

Thnh hn, chia mừng du thảo bn rễ ngoan
Bao lời thn thương chc duyn lnh
Nhạc khc du gt mềm
Bao người vui mừng cho duyn kiếp keo sơn
Ly rượu thơm chc mừng một đời tn hn