o Trắng Biển Xanh 

Thơ: Tn Thất Ph Sĩ
Nhạc: L Mạnh Try
Thực hiện midi: L Mạnh Try
 
 Biển ơi! cho ta mu o
Đẹp như lng mới vo đời
Đm về lang thang bi ct
M hồn bay bổng ngoi khơi
 
Biển ơi! sao ta cứ gọi
Tu đi biền biệt khng về
Đời ta chỉ l bọt sng
Tan rồi sau kiếp đam m
 
Biển ơi! cho ta ging mu
Giang hồ từ thuở mẹ sinh
Ta đi biển xanh mu nước
Ta về biển chẳng bạc tnh
 
Vo biển lng ta phơi phới
Tuổi xun dng trọn cho đời
Vỗ về sng nui ta lớn
Miệt mi theo sng biển ơi
 
Trng dương thi xin gửi lại
Người tnh yu dấu ta thương
Con tu ngy đm xui ngược
Mnh ta ci ct dặm trường
 
Một chm sao rơi trn tc
Một mảnh trăng soi giữa dng
Chừ ta l con ốc nhỏ
Mượn hồn sng vỗ đại dương


 
Trang Nhà Tn Thất Ph Sĩ

Trang Nhạc L Mạnh Try