Divider

Nguyện Ước Quan Trai


Nguyên Trung

Nguyên Thọ


Xem video Trên Youtube

Xem video Trên Youtube  (Thấp -2)

 


 


Road

Nguyện Ước Quan Trai

 

Màu áo lam phai vầng nhật nguyệt

Đầu cúi hồn say sóng thiên thu

Nửa ngàn lạy dâng Quan âm Giới  

Sống núi thiên hà chuyển hào quang

 

Nguyện ước thinh không ngày chủ nhật

Nguyện ước trầm hương Bát Quan Trai

Bụi trần ngẩn ngơ chốn thiền môn

Tỉnh thức  lắng ngân tiếng Nam Mô

 

Xuất gia một ngày thấy tâm ḿnh là Phật

Một tháng trần gian bớt được lắm ưu phiền

Tâm tĩnh lặng vô thường diệu pháp

Cơi ta bà lăng du giấc mơ thôi

 

Nghiệp ảnh phai theo lời nguyện cầu

Tuệ giác giọt sa ánh lưu ly

Đạo tràng vọng reo Triều âm Hải

Nhẹ khói cung trời vượt tử sinh

Road


 


 Home

Download Nhạc bản

Download Tấu Khúc Midi

Download Tấu Khúc MP3

Divider