Đi Bờ Ly Biệt

nhạc: L Mạnh Try
lời: Vương Ngọc Long
ha m: Quang Đạt
ca sĩ: Tố H
Hồn nghe xao xuyến sương khuya rơi trắng hin trăng
Đm vắng mưa ngu bến sng đi bờ tiễn biệt
Lộng thơm đm nhớ tc xa hương ngt bng khung
Lưu luyến cung đn đm bng hong ai

Tnh trong cơn m ngỡ như ph du ảo huyễn
Lơ lửng ng my mộng trắng phơi đm di
Khi sương sa m thnh tht mưa bn song
Phương trờ băng gi, tri tim sầu đau

Tnh dng bao la, đn ai tương tư
Đường xưa cũ tiếng chim ht chung đi
L hoa thơm nồng men tnh dại say
Đời chia cch , đắng cay n tnh xưa

Đn chim thước thương cho duyn kiếp mong manh
Hương phấn chn dung, thong chim bao tnh ảo mộng
Nhẹ bay theo gi, bng ng bn suối hoang vu
Hun ht đm di sao trời mờ phai

Mn sương mnh mang, mảnh trăng tn đm bỡ ngỡ
Văng vẳng gi ru, vọng khc ca u hoi
Hắt hiu đm buồn tiếng ht dng chơi vơi
Đu ngy thn i, xt xa tnh xưa 

 

 Download Nhạc Phổ