Trường Xưa


nhạc: L Mạnh Try 
thơ: Vương Ngoc Long
ha m: Giang Đng
ca sĩ: Tố H


nhạc bản


C một thời xưa, thơ rất thơ
Hương trinh lưu luyến đẫm mong chờ
Xn xao thương những ma ngăn cch
Chẳng cch ly người ...với ước mơ

C một trường xưa, thương rất thương
L hoa thơm dịu ngt ngn phương
Mnh mang nỗi nhớ tnh phiu bạt
Hương phấn đu rồi.... mi vấn vương

C một người xưa, mong rất mong
Nắng nghing vai nhỏ, m, mi hồng
Đem thơ buộc kỹ vo trong gi
Gửi đến người xưa ...vẹn tấm lng

C một mnh ti, một ci ti
Trường xưa...thoang thoảng tiếng ai cười
Bao ma l đổ ... đầy nhung nhớ
Khắc khoải, bng khung .... một bng người

 

Download Nhạc Phổ