NHỚ NGHE EM


Furawa Hotel, Đà Nẵngthơ:  Kim Thành
nhạc:  L Mạnh Trùy
ca sĩ:  T́ Hà
Nhớ nghe em
Ńu c v̀ ph́ c̉
Đừng ngại ng̀n hy đứng đ lm thơ
Thả ước mơ v̀ bn kia ñi nhớ
Đưa nhạc chìu cao vt ṭn ngn my
Em sẽ th́y
Ŕt g̀n v ŕt r
Ngỏ đường cng c hoa nở đẹp ma xun
Em sẽ th́y
Men đời cay ŕt lạ
Như giọt sương đm ng ả
Đọng trn ṃt cnh h̀ng
Đ̉ r̀i
Em đứng bn ny sng
Chị đứng bn kia sng
Cng ṃt ñi nhớ mong
Thương v̀ anh bìn bịt b́n phương trờiNhớ nghe em
Hy bước đi nhưng khng c̀n ṿi
Đ̉ ph́ dài dài thm ñi tơ vương
Đ̉ tíc thương tràn dng như b́t ṭn
Em sẽ nḥn ra
Trong bao la
Từ thinh khng vọng lại
Địu ru bùn u ủn của sinh ly
Em sẽ nḥn ra
Căn nhà đ Beautreillis ṃt thuở
Sau cnh cửa mở hờ
L ṃt trời d́u yu ́p ủ
L hương đm tỏa ngt đóa dịu kỳ
V em ơi !
Hy ci xúng
Hn dm chị bờ ru phong trước c̉ng
Nhặt ḥ anh vin sỏi đ ng̣m ngiNhớ nghe em
Ta đang đi vo hạ
Ngọn tnh s̀u ch́t nǵt ḿy cung thương
Chị mơ v̀ anh như em mơ v̀ bỉn cả
Đời nghing nghing sng ṽ gíc min trường
Đời nghing nghing bng hoàng hn chợt tới
Như nhắc nhở
Ṃt ngy khng xa
Nước mắt em sẽ di hơn hơi thở
Ñi kh̉ sẽ vỡ bờ
V tri đắng sẽ rớt thnh thơ
Khi d́c mơ tr̀n gian đành khp lại
Chị đi tm anh cúi nẻo mịt mng ...

Kim Thnh
May 2005


Download Nhạc Phổ

Trang Nhà Kim Thành