Thơ : KIm Thành

Nhc : Lê Mnh Trùy

Ca Si : Hnh Nguyên


nhạc bản


Trái tim chị ṃt trái tim băng giá
Ŕt bao dung và tha thít n c̀n
Tim đang ngủ giữa mun vàn nhung nhớ
B̃ng rung ln l̃i nhịp ŕt lạ thường

Trái tim chị chẳng có gì bí ̉n
Thương nói thương ghét nói ghét tḥt thà
Máu kiu sa lun là tn gác c̉ng
Đ̉ tim h̀ng đẹp mãi tháng ngày qua

Trái tim chị gửi nìm vui xa lắc
Vượt trùng dương mặc sóng ṽ g̣p gh̀nh
Khng lo sợ những mưa ngùn chớp b̉
Bởi tình trao trong vắt tựa pha l

Có những bủi chìu mưa gió l th
Giọt ḷ vơi đ̀y ướt đ̉m sơn kh
Em bn đó trải dài nìm tm sự
Chị bn ni thao thức ñi u hoài

Trái tim chị em ơi xin giữ kỷ
Anh là vua ngự trị đ́n ngàn đời
Trong mnh mng chị chơ vơ ṃt bóng
Ngóng chờ ai bung tíng hát ru hờ

Kim Thành
May 2005

Download Nhạc Phổ

Trang Nhà Kim Thành