Thơ : Kim Thnh
Nhạc : L Mạnh Try
Ca Sĩ : Mỹ Dung
Tháng Bảy mưa ngu
Ngưu Lang nhìn ngơ ngác
Chức Nữ đứng chờ trng
Tình yu cao vời vợi
Ngã bóng ṃt dòng sng ...

Làm sao có người ơi !
Ṃt nhịp c̀u dịu vợi giữa hư khng
Chở tình yu theo ñi nhớ mnh mng
Đem g̀n lại tháng ngày ngăn cách trở
Bn ni bn nớ tíng thở dài ...

Hỡi cánh gió thả tri nìm mơ ước
Chở giùm ta c̀u Thước sng Ngn
Chút tr̀n ai tơ vương còn sót lại
Gíc ṃng hờ khng d́u v́t ăn năn ...

Tháng Bảy mưa ngu
Chuỵn tình ́y nghe chừng xưa xưa lắm
Đẹp v cùng Chức Nữ với Ngưu Lang
Ṃt cõi nhớ mang mang h̀n phiu bạt
Ṃt tương phùng d̃m nát bóng ly tan ...

Tháng Bảy mưa ngu
i ! nghe sao huỳn hoặc quá
Tình ṽn bay xa tít mù khơi
Đời nghịt ngã ai hoài chùng ĺi rẽ
Bước chn đi hụt h̉ng đáy vực su ...

Tháng Bảy mưa ngu
Giọt bùn rơi ŕt khẽ
Trn tàng cy xanh lá
Ướt sũng trái tim đau
Em ngước mặt nghe h̀n băng giá
Nhìn trời cao chẳng th́y bóng thương yu

Tháng Bảy mưa ngu bùn như đm c̉ ṃ
Tìm đu chừ b́n đ̃ anh ơi !

Kim Thành
July 2006

Download Nhạc Phổ
Trang Nhà Kim Thành
Trang Nhạc L Mạnh Try