Thơ : Kim Thnh
Nhạc : L Mạnh Try
Casĩ  : Thu Thủy

 

Sáng nay nhìn tóc rụng
Th́y trong đó tình anh
R̀i ñi bùn vy quanh
Mọc trn những cy cành

Mùa xun đang thức gíc
Khoe áo đỏ vàng xanh
Vài giọt sương còn đọng
m cánh h̀ng mong manh

Anh by giờ chắc lạnh
Có nhớ mùa xun xưa
Ta gặp nhau chẳng hẹn
Mà thương  đ́n ngàn sau

Tháng ngày d̃u qua mau
Dòng đời tri ḿy nhánh
Em còn đy ñi nhớ
Bn phím s̀u giăng tơ

Tóc em rụng thành thơ
Bơ vơ trn ǵi ṃng
Khng làm sao ńi được
Hai b́n bờ đợi mong

Ngày nào ta gặp lại
Bàn tay ́m bàn tay
Em sẽ k̉ anh nghe
Thm ṃt vài huỳn thoại ...

Kim Thành
January 2007 

Download Nhac Phổ


Trang Nhà Kim Thành
Trang Nhạc L Mạnh Try