Trang 01  ( Nghe Ton Thể trang 1  )

  1. Bỗng Một Hm                   Bảo Yến
  2. Bỗng Một Hm                  Mai Thảo
  3. Cảm Tạ Tnh Anh
  4. Chẳng Thể Dửng Dưng
  5. C Những Sợi Tnh
  6. Chiều Qua Bến sng
  7. Dng Sng Trăng                Tố H
  8. Dng Sng Trăng                Mỹ Dung
  9. Đảo Dừa Hoang
  10. Đi Lời Ly Biệt