Trang 02  ( Nghe Toàn Thể trang 2  )

  1. Đợi Thu Về
  2. Em Đă Nói Với Anh
  3. Em Đă Trở Lại Paris
  4. Em Ở Bên Kia Xa Thật Xa
  5. Giọt T́nh Sầu
  6. Gửi Em Yêu Dấu
  7. Hai Sắc Hoa Ti Gôn
  8. Hỏi Dấu Yêu Xưa
  9. Hội An Buồn
  10. Hồng Đức Dấu Yêu