CD Hồng Đức Dấu Yêu


14 T́nh Khúc Lê Mạnh Trùy

thơ và lời: 
Kim Thành, Huế Nghĩa, Lê Hân,
Trương Đức Thủy, Lê Mạnh Trùy,
Vương Ngọc Long

tŕnh bày: Nguyễn Phùng Duyên

ḥa âm: Giang Đông & Quốc Dũng & Quang Đạt


phát hành nhân ngày 
Hội Ngộ 30 năm Phan Châu Trinh-Hồng Đức
29 tháng 5 năm 2005 tại CA
(gây quĩ từ thiện PCT 58-65)Một Thời Hồng Đức Dấu Yêu
(bài giới thiệu - Hàn Giang) 

Nghe Toàn Thể CD


Lời Giới Thiệu
 

Hồng Đức Dấu Yêu 
lời Vương Ngọc Long, ca sĩ Hương Giang

Ngồi tiếc Ngẩn Ngơ
thơ Kim Thành, ca sĩ Hạnh Nguyên

Chiều Qua Bến Sông 
lời Vương Ngọc Long, ca sĩ Xuân Phú

Rừng Thu Thay Lá
lời Lê Mạnh Trùy , ca sĩ Tố Hà

Cảm Tạ T́nh Anh 
thơ Kim Thành, ca sĩ Bảo Yến

T́nh Viễn Xứ 
thơ Huế Nghĩa, ca sĩ Xuân Phú 

Lục Bát T́nh Thu 
thơ Vương Ngọc Long, ca sĩ Vũ Vân 

Bỗng Một Hôm 
thơ Kim Thành, ca sĩ Bảo Yến

T́nh Như Khói Sương 
thơ Trương Đức Thủy, ca sĩ Tấn Đạt

Trường Xưa 
thơ Vương Ngọc Long, ca sĩ Tố Hà

Rượu Hoa 
thơ Lê Hân, ca sĩ Tấn Đạt
 

Em Đă Trở Lại Paris
 thơ Kim Thành, ca sĩ Vũ Vân

Hương T́nh Hạ 
lời Vương Ngọc Long, ca sĩ Hạnh Nguyên 
* thực hiện: nhóm bạn Phan Châu Trinh và Hồng Đức

* địa chỉ liên lạc:
Mr Thieu Vo
 
14412 Pleasant   St  Garden Grove City   
CA 92843-5055
USA

* thieuvo43@yahoo.com


Trang Nhạc Lê Mạnh Trùy