CD   Yu Thương 

Nghe Ton Thể CD


 
  
      Tnh Cuối Chn My
       Thương Em 14
       
C Những Sợi Tnh
         Yu Thương
          Thng Bảy Mưa Ngu
         
Một Thong Mong Manh
         
Ta Chừ Vẫn đợi 
         
Ma Thu Vội đến
        
Em đ Ni Với Anh
       
Sao Lại Khc Hỡi Em Yu Dấu
      
Tc Rụng
    
Thng Bảy Mưa  Ngu