DVD KARAOKE

Ḍng Sông Trăng
15 t́nh khúc
Lê Mạnh Trùy 

Đôi Bờ Ly Biệt

 
 


 

Ḍng Sông Trăng 

 01. Trái Tim Chị                        Thơ Kim Thành            Ca Sĩ Hạnh Nguyên    

02. Ḍng Sông Trăng            Lời Vương Ngọc Long             Ca Sĩ Mỹ Dung

03. Nhớ Nghe Em                         Thơ Kim Thành                      Ca Sĩ Vũ Vân

04. Nỗi Nhớ Chập Chùng             Thơ TT Phú Sĩ             Ca Sĩ Hương Giang

05. Bỗng Một Hôm                      Thơ Kim Thành                    Ca Sĩ Bảo Yến

06. Mưa Tháng Sáu                     Thơ TT Phú Sĩ                  Ca Sĩ Khắc Dũng

07. Lỡ Mai Này                            Thơ Kim Thành                   Ca Sĩ Mỹ Dung

08. Vườn Đào Mùa Xuân       Lời Vương Ngọc Long            Ca Sĩ Thu Thủy

09. Mộng Ngày Thơ              Lời Vương Ngọc Long           Ca Sĩ Thụy Long

10. Hương T́nh Đông          Lời Vương Ngọc Long         Ca Sĩ Quỳnh Lan

11. Đảo Dừa Hoang                    Thơ Kim Thành                 Ca Sĩ Hồng Vân

12. Đôi Bờ Ly Biệt                    Lời Vương Ngọc Long                Ca Sĩ Tố Hà

13. T́nh Vĩnh Cửu                    Lời Vương Ngọc Long            Ca Sĩ Tấn Đạt

14. Em Đă Trở Lại Paris              Thơ Kim Thành                     Ca Sĩ Vũ Vân

15. Hương T́nh Hạ              Lời Vương Ngọc Long       Ca Sĩ Hạnh Nguyên

 

  

thực hiện DVD : Lê Mạnh Trùy   Lê Hồng Hải
Youtube: Mai Phan
  Lê Mạnh Trùy