DVD KARAOKE

Dng Sng Trăng
15 tnh khc
L Mạnh Try 

Vườn Đo Ma Xun
 


 

Dng Sng Trăng 

 01. Tri Tim Chị                        Thơ Kim Thnh            Ca Sĩ Hạnh Nguyn    

02. Dng Sng Trăng            Lời Vương Ngọc Long             Ca Sĩ Mỹ Dung

03. Nhớ Nghe Em                         Thơ Kim Thnh                      Ca Sĩ Vũ Vn

04. Nỗi Nhớ Chập Chng             Thơ TT Ph Sĩ             Ca Sĩ Hương Giang

05. Bỗng Một Hm                      Thơ Kim Thnh                    Ca Sĩ Bảo Yến

06. Mưa Thng Su                     Thơ TT Ph Sĩ                  Ca Sĩ Khắc Dũng

07. Lỡ Mai Ny                            Thơ Kim Thnh                   Ca Sĩ Mỹ Dung

08. Vườn Đo Ma Xun       Lời Vương Ngọc Long            Ca Sĩ Thu Thủy

09. Mộng Ngy Thơ              Lời Vương Ngọc Long           Ca Sĩ Thụy Long

10. Hương Tnh Đng          Lời Vương Ngọc Long         Ca Sĩ Quỳnh Lan

11. Đảo Dừa Hoang                    Thơ Kim Thnh                 Ca Sĩ Hồng Vn

12. Đi Bờ Ly Biệt                    Lời Vương Ngọc Long                Ca Sĩ Tố H

13. Tnh Vĩnh Cửu                    Lời Vương Ngọc Long            Ca Sĩ Tấn Đạt

14. Em Đ Trở Lại Paris              Thơ Kim Thnh                     Ca Sĩ Vũ Vn

15. Hương Tnh Hạ              Lời Vương Ngọc Long       Ca Sĩ Hạnh Nguyn

 


 thực hiện DVD : L Mạnh Try   L Hồng Hải
Youtube: Mai Phan
  L Mạnh Try