DVD KARAOKE

Mộng Ngy Thơ

20 tnh khc
L Mạnh Try & Vương Ngọc Long
 

Tinh Yu Dng Hiến
   


Mộng Ngy Thơ


 


01. Hương Tnh Hạ - Ca Sĩ Hạnh Nguyn

02. Chiều Qua Bến Sng - Ca Sĩ Xun Ph

03. Đi Bờ Ly Biệt - Ca Sĩ Tố H

04. Hương Tnh Xun - Ca Sĩ Hương Giang

05. Nỗi Nhớ Chưa Xa - Ca Sĩ Thụy Long

06. Trường Xưa - Ca Sĩ Tố H

07. Vườn Đo Ma Xun - Ca Sĩ Thu Thủy

08. Nỗi Niềm Ly Hương - Ca Sĩ Tấn Đạt

09. Dng Sng Trăng Ca Sĩ Mỹ Dung
 
10. Tnh Yu Dng Hiến - Ca Sĩ Quỳnh Lan
 
11. Ngấn Lệ Thời Gian - Ca Sĩ Khắc Dũng
 
12. Hương Tnh Thu - Ca Sĩ Vũ Vn
 
13. Hồng Đức Dấu Yu - Ca Sĩ Hương Giang
 
14. Tnh Vĩnh Cửu - Ca Sĩ Tấn Đạt
 
15. Tnh Mi Thiết Tha - Ca Sĩ Tố H
 
16. Tiếng Mưa Đm - Ca Sĩ Quang Minh
 
17. Lục Bt Tnh Thu - Ca Sĩ Vũ Vn
 
18. Ly Rượu Tn Hn - Ca Sĩ Mai Thảo
 
19. Hương Tnh Đng - Ca Sĩ Quỳnh Lan
 
20. Mộng Ngy Thơ - Ca Sĩ Thụy Long


 

thực hiện DVD :   L Mạnh Try    L Hồng Hải
Youtube: Mai Phan