DVD KARAOKE

Rừng Thu Thay Lá

20 t́nh khúc

Lê Mạnh Trùy


     Tháng Bảy Mưa Ngâu 
 


 

Rừng Thu Thay Lá 

 01. Mùa Thu Vội Đến                            Thơ TT Phú Sĩ                              Ca Sĩ Hương Giang    

02. Trường Xưa                               Thơ Vương Ngọc Long                                    Ca Sĩ Tố Hà

03. T́nh Như Khói Sương                Thơ Trương Đức Thủy                                Ca Sĩ Tấn Dạt

04. Giọt T́nh Sầu                                 Thơ Kim Thành                                      Ca Sĩ Mỹ Dung 

05. Hương T́nh Xuân                      Lời Vương Ngọc Long                        Ca Sĩ Hương Giang

06. Lục Bát T́nh Thu                      Thơ Vương Ngọc Long                                   Ca Sĩ Vũ Vân

07. Chiều Qua Bến Sông               Lời Vương Ngọc Long                                Ca Sĩ Xuân Phú

08. Tháng Bảy Mưa Ngâu                  Thơ Kim Thành                                        Ca Sĩ Mỹ Dung

09. Em Ở Bên Kia Xa Thật Xa           Thơ Kim Thành                                 Ca Sĩ Hương Giang

10. Ngồi Tiếc Ngẩn Ngơ                      Thơ Kim Thành                                 Ca Sĩ Hạnh Nguyên

11. Thương Em 14                               Thơ TT Phú Sĩ                                    Ca Sĩ Xuân Trường 

12. Hồng Đức Dấu Yêu                    Lời Vương Ngọc Long                          Ca Sĩ Hương Giang

13. T́nh Yêu Dâng Hiến                   Lời Vương Ngọc Long                             Ca Sĩ Quỳnh Lan

14. Rừng Thu Thay Lá                       Lời Lê Mạnh Trùy                                            Ca Sĩ Tố Hà

15.T́nh Viễn Xứ                                 Thơ Huế Nghĩa                                         Ca Sĩ Xuân Phú

16. Đợi Thu Về                               Thơ Thu Hoa-Ng Văn Di                        Ca Sĩ Hương Giang

17. Tiếng Mưa Đêm                        Lời Vương Ngọc Long                             Ca Sĩ Quang Minh

18. Hương T́nh Thu                         Thơ Vương Ngọc Long                                   Ca Sĩ Vũ Vân

19. Sao Lại Khóc Hỡi Em Yêu Dấu        Thơ Kim Thành                             Ca Sĩ Xuân Trường

20. T́nh Cuối Chân Mây                        Thơ Kim Thành                              Ca Sĩ Hương Giang


 

     
 

thực hiện DVD : Lê Mạnh Trùy   Lê Hồng Hải
Youtube: Mai Phan
  Lê Mạnh Trùy