DVD KARAOKE

Rừng Thu Thay L

20 tnh khc

L Mạnh Try


     Tnh Viễn Xứ
 


 

Rừng Thu Thay L 

 01. Ma Thu Vội Đến                            Thơ TT Ph Sĩ                              Ca Sĩ Hương Giang    

02. Trường Xưa                               Thơ Vương Ngọc Long                                    Ca Sĩ Tố H

03. Tnh Như Khi Sương                Thơ Trương Đức Thủy                                Ca Sĩ Tấn Dạt

04. Giọt Tnh Sầu                                 Thơ Kim Thnh                                      Ca Sĩ Mỹ Dung 

05. Hương Tnh Xun                      Lời Vương Ngọc Long                        Ca Sĩ Hương Giang

06. Lục Bt Tnh Thu                      Thơ Vương Ngọc Long                                   Ca Sĩ Vũ Vn

07. Chiều Qua Bến Sng               Lời Vương Ngọc Long                                Ca Sĩ Xun Ph

08. Thng Bảy Mưa Ngu                  Thơ Kim Thnh                                        Ca Sĩ Mỹ Dung

09. Em Ở Bn Kia Xa Thật Xa           Thơ Kim Thnh                                 Ca Sĩ Hương Giang

10. Ngồi Tiếc Ngẩn Ngơ                      Thơ Kim Thnh                                 Ca Sĩ Hạnh Nguyn

11. Thương Em 14                               Thơ TT Ph Sĩ                                    Ca Sĩ Xun Trường 

12. Hồng Đức Dấu Yu                    Lời Vương Ngọc Long                          Ca Sĩ Hương Giang

13. Tnh Yu Dng Hiến                   Lời Vương Ngọc Long                             Ca Sĩ Quỳnh Lan

14. Rừng Thu Thay L                       Lời L Mạnh Try                                            Ca Sĩ Tố H

15.Tnh Viễn Xứ                                 Thơ Huế Nghĩa                                         Ca Sĩ Xun Ph

16. Đợi Thu Về                               Thơ Thu Hoa-Ng Văn Di                        Ca Sĩ Hương Giang

17. Tiếng Mưa Đm                        Lời Vương Ngọc Long                             Ca Sĩ Quang Minh

18. Hương Tnh Thu                         Thơ Vương Ngọc Long                                   Ca Sĩ Vũ Vn

19. Sao Lại Khc Hỡi Em Yu Dấu        Thơ Kim Thnh                             Ca Sĩ Xun Trường

20. Tnh Cuối Chn My                        Thơ Kim Thnh                              Ca Sĩ Hương Giang


 

     
 

thực hiện DVD : L Mạnh Try   L Hồng Hải
Youtube: Mai Phan
  L Mạnh Try