Niềm Tin Giáng Sinh 

nhạc: Lê Mạnh Trùy
lời: Vương Ngọc Long
ḥa âm: Quang Đạt
ca sĩ: Vi Thảo

nhạc bản


Khi đời c̣n măi ưu phiền lệ rơi
Trần gian đau thương bi đát chia ĺa
Người sinh tin vui cứu đời
Ân T́nh ngài rộng ban
Tha thứ gieo niềm tin

Cầu xin Chúa ban cho đời b́nh an
Ḥa b́nh muôn nẻo ơn thiêng ngập tràn
Sáng soi Hồng Ân dẫn đường
Trọn đời thành tâm cung kính
Phó dâng luôn đời con

Vinh quang Thiên Chúa dạy bảo nhân từ
Hy sinh cho loài người thôi đắng cay
Ơn Ngài tràn đầy trên muôn lối
Thánh Ca vang muôn lời cầu xin

Ân t́nh Ngài vẫn muôn đời rộng che
Quyền năng cao siêu ơn phúc khôn lường
Hồng Ân bao la khắp trời
Chan ḥa hồn thiện tâm
Thiên Chúa con qú xin

Niềm Tin Giáng Sinh vô vàn trời mây
Từng ngày con măi ăn năn nguyện cầu
Phúc Âm ḍng kinh vững ḷng
Nhiệm mầu bài ca dâng hiến
Chúa ơi con thành tâm …


 Download Nhạc Phổ