Sao  Lại Khc Hỡi Em Yu Dấu
Nhạc:  L Mạnh Trùy
Ca Sĩ:  Xun Trườngz


Sao lại khóc hỡi em yu d́u
B́n giang đ̀u anh ṽn chờ em
Ṽn m̃i ngày m̃i nhớ nhung thm
Hẹn ước cũ chẳng h̀ phai nhạt

Sao lại khóc hỡi em yu d́u
Từng giọt bùn xé nát lòng anh
Chíc thuỳn tình dù có mong manh
Đời sẽ đẹp khi mùa Xun đ́n

Sao lại khóc hỡi em yu d́u
Xóa dùm anh bóng t́i chìu đng
Con sóng nhỏ giữa mùa bỉn đ̣ng
Sẽ ru em v̀ cõi mnh mng

Lau mắt đi hỡi em yu d́u
Ngủ cho ngoan mở ṛng từ tm
Bn ǵi ṃng ṽn còn anh đ́y
Trước mặt em mãi mãi v̀n thơ

Đừng khóc nữa hỡi em yu d́u
Đường tr̀n bùn chi ḿy xót xa
Trăng vĩn xứ chở h̀n phiu lãng
Sẽ đời đời còn lại trong ta

Kim Thành
February 2006

  Download Nhạc Phổ

  Trang Nhà Kim Thành
Trang Nhạc L Mạnh Try