Thơ : Kim Thnh
Nhạc : L Mạnh Try
Ho m : Giang Đng
CaSĩ : Thu Thủy

z

Tình rơi rụng, ṃt cung đàn đứt phím
Tím ṃt góc trời tím bước đi hoang
Chìu bung lơi nhìn dòng sng nước chảy
Nước chảy qua c̀u sỏi đá bùn đau

Nước chảy qua c̀u ta chừ ṽn đợi
Vịn cục đời đi cho h́t trăm năm
Bng khung gì những xa tít mù tăm
Mưa, mưa mãi mưa hoài mưa chẳng tạnh

Chút lòng tin mong manh như ảo ảnh
Đưa ta đi vào cõi ṃng vu vơ
Bùn với vui đã đ́n ŕt tình cờ
R̀i ṿi vã bay qua h̀n bỏ ngõ

Giọt nước mắt vì ta rơi đu đó
Có dại khờ như thuở mới ban sơ ?
Có cùng đin như sóng bỉn thét gào
Có m ái như bờ mi khép nhẹ

Anh ṽn đ́y ṽn ṃt trời du b̉
Ngày l th em đ́m bước gọi h̀n
Phút tương phùng anh ơi mng mnh quá
Nhìn b́n b̀ chỉ th́y ṃt hư khng

Đóa hoa h̀ng ngày xưa em gửi tặng
Tĩn chn anh nước mắt mặn bờ mi
Hẳn còn đó hương thơm ngày tháng cũ
Ru anh m̀m trong gíc ngủ thin thu

Em sẽ đ́t những d́i gian tr̀n th́
Bằng tin yu huỳn dịu ở trong anh
Đ̉ thơ tình bay vút ṭn trời xanh
Ươm ngọc bích long lanh màu vĩnh cửu

Kim Thành
July 2006


Download Nhạc Phổ

Trang Nhà Kim Thành
Trang Nhạc L Mạnh Try