Thm Một Lần

Thơ : Kim Thnh
Nhạc : L Mạnh Try

 


 
       
     

THM ṂI L̀N
*
Thm ṃt l̀n ti trở lại Paris
Đ́m bước chn mình trn từng phín đá
Ṽn tháng bảy mưa ngu
Ṽn nhớ thương vời vợi...
*
Mãi mãi nơi sn ga
Là những chuýn tàu đ́n và đi
Gặp gỡ chia ly
Ṿi vàng
Tức tưởi
Tay ṽy tay chào chới với níu đời nhau...
*
Con đường Beautreillis nḥp nhòa dư ảnh
Bùn quá đi thi!
Cánh cửa hờ by giờ khép kín
Hoang vắng lạ lùng
V cùng ṭi nghịp!
*
Bờ sng Seine còn đó cục tình
Với bình minh sương mỏng
Chìu xúng rong ru
Và hình như quanh ti
Thíu vắng ṃt nụ cười trong dòng người thác lu
̃
B́n cũng hờn ti đợi gì đy?!
*
Ti đợi gì đy?
Hỡi thời gian đ̀y vơi khắc khoải!
Ti đợi gì đy?
Hỡi my phủ giăng tơ!
*
Ng̣m ngùi tíc núi
Hụt h̃ng mang mang
Như những con tàu đ́n r̀i đi
Thm ṃt l̀n ti từ giã Paris
Bỏ lại sau lưng những cùng si khờ dại
Giọt nước mắt dài lau mãi khng kh
Kỷ nịm trùng trùng
Chìm su ký ức...
*
Bủi chìu cúi nắng chùng xúng ph́
Chia tay nhau lạc ḿt đường v̀
Hạ trắng đong đ̀y trong mắt ướt
Ti gượng cười nh́t chặt ánh tà dương
*
Đm chờ sáng ḍt dờ r̀i cũng h́t
Paris vương vương...
Paris đang r̃y ch́t
Cánh cửa phi trường v tình đ̣ lượng
Thm ṃt l̀n
Trả ti v̀ với ṃt cõi ring ti...
*
Kim Thành
July 2013


 

  

 

Download Nhạc Phổ  

Trang Thơ Kim Thnh

Trang Nhạc L Mạnh Try