Tnh Như Khi Sương

  

 


nhạc: L Mạnh Try
thơ: Trương Đức Thủy
ha m: Giang Đng
ca sĩ: Tấn Đạtnhạc bản


Thương nhau lc tuổi cn thơ 
Lớn ln đi ng, đi bờ biệt ly 
Em xu xoang o vu quy 
V cu v định, chinh y cuối ngn.

Tiền thn l g từ quan,
Ln non nhặt cnh hoa tn rụng rơi 
Hong hn bao phủ cuộc đời ...
G cương tuấn m , bn bờ quạnh hiu ...

Nhớ người ruột thắt chn chiều ,
Hận người thề hứa trăm điều viễn vng.
My tri , gi cuốn phiu bồng ,
Đỏ con mắt biếc, vời trng qu nh .

Tiếc g hư ảo phồn hoa !
Thương chi con so nay đ sang sng ???


 


Download Nhạc Phổ