T́nh Yêu Dâng Hiến
 


nhạc: Lê Mạnh Trùy
lời: Vương Ngọc Long
ḥa âm: Quang Đạt
ca sĩ: Quỳnh Lannhạc bảnThương ngày nào lúc đôi ḿnh gặp nhau
T́nh yêu trung trinh tha thiết chân thành 
Buồn vui bên nhau suốt đời
Con đường t́nh đẹp tươi
Ơn Chúa gieo niềm tin

Này em dấu yêu chan ḥa niềm vui
Lời nguyền son sắt ghi sâu trọn đời
Lứa đôi t́nh yêu vững bền
Nguyện thề cùng nhau giao ước
Chúa ơi con cầu xin

Đôi ta duyên thắm nguyện măi trung thành
Noi gương nhân từ Ngài luôn sáng soi
Cho dù đường đời bao gian khó
Chúa ban cho tâm hồn b́nh an

Giáo đường muôn tiếng kinh cầu vọng vang
T́nh yêu trong tim Thiên Chúa nhân hiền
Cùng nhau yên vui chúc lành
Ân t́nh ngài rộng ban
Chan chứa trong hồn con

T́nh yêu ngát thơm vô vàn trời cao
Nguyền cùng nhau măi trung kiên một đời
Lứa đôi thành tâm vững ḷng
Nhiệm mầu bài kinh Tin Kính
Khắc ghi Ơn Ngài ban
 

 Download Nhạc Phổ