Vần Thơ Em Viết

Thơ: Kim Thnh
nhạc v midi: L Mạnh Try

 

Năm năm anh đ qua cầu
Năm năm em viết thơ sầu khc anh
Ngy xưa mi tc em xanh
By giờ tc đ hai mu tuyết sương

Em thường đếm nhớ đếm thương
Rồi đem nhốt hết vo vườn tương tư
C phải em thật l hư ?!
Cứ thương cứ nhớ bn bờ v vi

Đắm chm theo bng chim di
Chim bay khuất ni cn g để mong
Một con suối, một dng sng
Một vng biển rộng lao đao phận người

  

Hồng hoang lịm chết tiếng cười
Bn đồi gi h ma Thu lại về
Năm năm một mảnh trăng thề
Năm năm em đ lm thơ khc tnh
 

Giọt trần em uống lặng thinh
Vần thơ em viết cu kinh đ buồn
Năm năm nước chẳng về nguồn
Năm năm em ngng bn bờ trường giang…

Kim Thnh


Nhạc Bản Pdf