Thơ V NhạcTn Thất Ph Sĩ

  

 

THƠ v NHẠC
 
 
Thn tặng L mạnh Try
 
 

 Ti nắn nt vần thơ tnh lng  mạn
 Để anh gieo thnh  điệu nhạc u trầm
 Cn  g vui hơn hạnh phc hm nay
 Thơ v nhạc thăng hoa tnh viễn xứ
 Paris ...  nở chm hoa rực rỡ
 Gởi về anh rộn r trời  Đng Kinh
 Ta lớn khn ...từ mi trường Phan Chu Trinh yu dấu
 Nước sng Hn tắm mt tuổi thơ ngy
 Đ Nẵng xưa ... giờ đy bao nhung nhớ
 Ở trong ti  tiếng ve sầu ma hạ
Sch vở nhạt  nho  theo những ước mơ
 V trong anh những cnh phượng đỏ
 Như mu trong tim tuổi trẻ thiết tha
 Thơ ti bay vo khung trời vời vợi
 Nhạc lng anh  xa  vt tận ngn my
 Về  ci no ... một tinh cầu tuyệt diệu
 Nhạc v thơ hội tụ đi bờ
  Bi thơ no by giờ ai đang ht
 Dng nhạc no đưa vần thơ ln cao
Nỗi nhớ xa ơi ! hồn ta đang chới với
 
 30 Juillet 2005
 Tn Thất Ph Sĩ