header
L Mạnh Try


divider

Sinh năm 1947 tại Hưng Yn, Bắc Việt 
Cựu học sinh của cc trường sau:
-Trường Nam Tiểu Học Đ Nẵng (1955-1957)
-Trường Trung Học Phan Chu Trinh Đ Nẵng (1957-1965)
-Trường Cao Đẳng Điện Học Si Gn (1965-1969)
-Trường Cao Học Chnh Trị Kinh Doanh Viện Đại Học Đ Lạt (1971-1974)

Đ học nhạc với những Gio Sư Nhạc Sĩ:
- GS Hong Bch Sơn (Đ Nẵng)
-GS Phạm Nghệ (Si Gn)

Hiện  định cư tại Nhật Bản
Email : lmtruy@gmail.com


divider"